KEETEC BS 400
Akustický parkovací asistent

Univerzálny parkovací asistent s možnosťou inštalácie v prednej, prípadne zadnej časti vozidla. Systém upozorňuje vodiča pri parkovaní akustickým tónom na zmenu vzdialenosti počas približovania sa k prekážke a to v rozsahu 1,5m -0,3m. Praktická funkcia Anti-hook umožní použitie KEETEC BS 400 aj vo vozidlách s ťažným zariadením, či rezervným kolesom umiestneným na zadnej časti vozidla.

  • zvuková signalizácia prekážky
  • plynulo nastaviteľná citlivosť snímačov
  • funkcia Anti-hook pre ignorovanie trvalej prekážky
  • nastaviteľná hlasitosť akustického upozornenia
  • možnosť nastavenia jednotky pre použitie v prednej časti vozidla (1m-0,3m)
  • vstup signálu rýchlosti pre aktiváciu predného parkovacieho asistenta (možnosť použitia modulu KEETEC M CAN pre aktiváciu predného parkovacieho asistenta pri nízkych rýchlostiach pomocou CAN BUS)