Choose your language:
SK CZ EN

podmínky

NEJLEPŠÍ NABÍDKA NA TRHU

Za pětiletý servis zaplatíte 0 Kč !!!

KEETEC představuje na automobilovém trhu kvalitní zabezpečení vozidla a vysoký komfort pro uživatele. Nabízíme zákazníkům ty nejkvalitnější výrobky, zabezpečíme spokojenost a důvěru.


Proto je tu nová služba - KEETEC, 5-letý bezplatný servis!


Společnost Total Security Systems s.r.o. teď poskytuje na všechny své výrobky 2- letou záruku s možností prodloužení bezplatného servisu až na další 3 roky.


Bezplatný servis během této doby se týká poruchy výrobku, která se vyskytne v průběhu obvyklého používání. Nevztahuje se na neodborné zásahy, hrubé zacházení (mechanické poškození), prudké nárazy (havárie vozidla), nebo na vnější vlivy (vniknutí cizích látek do výrobku, živelná pohroma). 5-letý bezplatný servis se nevztahuje na dálkové ovladače.

  • Tuto službu může zákazník uplatnit pouze s potvrzeným záručním listem od autorizovaného montážního střediska, účetním dokladem za výrobek (doklad o koupi a montáži) a registrací na www.keetec.cz.

  • Společnost Total Security Systems s.r.o. si vyhrazuje právo neuznat registraci v případě podezření na porušení obchodních podmínek.

  • 5-letý bezplatný servis se vztahuje jen na vybrané výrobky KEETEC a platí na území Slovenské a České republiky.

  • Zákazník musí souhlasit s uchováním osobních údajů.

  • Zákazník v průběhu této 5-leté doby není oprávněný získat slevu z ceny, odstoupit od kupní smlouvy nebo získat plnou náhradu (netýká se 2-leté záruky).

  • Firma Total Security Systems s.r.o. není povinná poskytnout odškodnění za jakoukoliv událost související s poruchou tohoto výrobku.

mature
japon pornolari
kizlik bozma
porno