Produkty Keetec spĺňajú normu RED

Podľa platnej celoeurópskej legislatívy by všetci výrobcovia v Európskej únii mali na trh uvádzať výlučne kvalitné, bezpečné a zdraviu neškodiace produkty.

Podľa platnej celoeurópskej legislatívy by všetci výrobcovia v Európskej únii mali na trh uvádzať výlučne kvalitné, bezpečné a zdraviu neškodiace produkty. Naša spoločnosť kladie dôraz na vysokú kvalitu produktov Keetec, je pre nás preto veľmi dôležité aj pravidelné a dôkladné testovanie našich výrobkov u akreditovaných odborníkov v danej oblasti.

Spomínané testovacie laboratóriá musia spĺňať čoraz náročnejšie podmienky schválené Európskou úniou a na základe nich vykonávať potrebné skúšky pre udelenie certifikátov.

Od júna 2017 je v platnosti upravená legislatíva 2014/53/EU (Radio Equipment Directive – RED) určujúca nové pravidlá pre udelenie certifikátu „CE“. Zameraná je na rádiové zariadenia, využívajúce rádiové frekvenčné spektrum, ktoré používaním nesmie spôsobovať zdraviu škodlivé rušenie.

Z portfólia Keetec do uvedenej skupiny zariadení patria autoalarmy ovládané doplnkovými diaľkovými ovládačmi so zabezpečeným plávajúcim kódom na frekvencii 433MHz – KEETEC TS 10, imobilizéry s diaľkovým ovládačom pracujúcim na frekvencii 2,4GHz – KEETEC TS IMO a GPS lokalizátor s GSM modulom (pásma 900Mhz a 1800Mhz) – KEETEC GPS SNIPER.

Všetky spomenuté produkty značky Keetec absolvovali dôkladné testovanie vo Výskumnom ústave spojov, n. o. Banská Bystrica. Dnes tak môžeme s potešením konštatovať, že produkty Keetec spĺňajú podmienky na rádiové frekvenčné spektrum a elektromagnetickú kompatibilitu určujúcu normou „RED“.